streda 20. januára 2016

Telo, duša, duch, rovnocennosť náboženstiev?

TV LUX vKontexte 20 (o. Juraj Vittek): Milí priatelia, na základe vašich podnetov sa budeme venovať otázke používania pojmov "telo", "duša" a "duch". Explicatio terminorum - vysvetlenie pojmov - to bolo základom správnej debaty a dialógu na stredovekých univerzitách a tak sa pokúsime vidieť v hlbšom kontexte túto otázku. Jednou z ďalších otázok bol vzťah kresťanstva a iných náboženstiev. Sú rovnako cenné, majú rovnakú dôstojnosť, alebo ich treba jednoducho úplne zavrhnúť?


Watch video!

O spovedi prakticky

TV LUX vKontexte 19 (Mons. Marián Gavenda): Na základe diváckych podnetov sme sa opäť vrátili ku sviatosti zmierenia; dáme si ju do kontextu s mnohými praktickými otázkami.


Watch video!