sobota 25. júna 2016

Koncerty v kostoloch

V televíznej verzii vKontexte v TV Lux sme hovorili o organizovaní koncertov v kostoloch. Spomínaný bol dokument, inštrukcia Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o organizovaní koncertov v kostoloch. Nakoľko ešte nie je k dispozícii oficiálny preklad tohto dokumentu, prinášame jeho pracovný preklad:  


KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT


Kongregácia pre Boží kult považovala za vhodné predložiť biskupským konferenciám a, podľa ich kompetencií, národným liturgickým komisiám a komisiám pre posvätnú hudbu, niektoré prvky k zamysleniu a k interpretácii kánonických noriem ohľadom použitia rozličných druhov hudby v kostoloch: liturgickej hudby a spevu, hudby náboženskej inšpirácie a nenáboženskej hudby. Kongregácia pre Boží kult tak má úmysel byť nápomocná jednotlivým biskupom v správnych pastoračných rozhodnutiach, pričom treba brať na vedomie spoločensko-kultúrnu situáciu prostredia.

Náboženský liberalizmus

TV LUX vKontexte 42 (Juraj Vittek): V televíznej verzii vKontexte v TV Lux sme hovorili o organizovaní koncertov v kostoloch. Spomínaný bol dokument, inštrukcia Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o organizovaní koncertov v kostoloch. Nakoľko ešte nie je k dispozícii oficiálny preklad tohto dokumentu, prinášame jeho pracovný preklad.

Dokument Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktorý sa spomína v relácii, nájdete tu.


Watch video!

štvrtok 9. júna 2016

Klerikalizácia alebo diktatúra jediného myslenia

TV LUX vKontexte 40 (Juraj Vittek): Priatelia, v jednej z minulých častí našej relácie vKontexte sme hovorili o umení dialógu. A hovorili sme aj o tom, kedy sa dialóg stáva ťažkým. Je to vtedy, keď sa dialóg premení na dialektiku, vtedy, keď nanucuje jeden z partnerov dialógu svoju ideológiu bez toho, aby počúval toho druhého. Niekedy sa podsúva v našej spoločnosti taká myšlienka, že keď kresťan argumentuje v spoločnosti, tak ho netreba počúvať, pretože chce skrytým spôsobom premieňať našu sekulárnu krajinu na náboženský štát. Pápež František naopak hovorí o diktatúre jedného myslenia súčasného mainstreamu, ktoré nepovoľuje iný názor.

Watch video!

streda 1. júna 2016

V Samárii pri studni: Hnilé jablká

TV LUX V Samárii pri studni (Jozef Kováčik): Komplexné a otvorené spracovanie bolestnej témy sexuálneho zneužívania v Cirkvi v širších súvislostiach. Hosťom Jozefa Kováčika bol profesor Hans Zollner, jezuita, ktorý sa venuje problematike pedofilných škandálov v Katolíckej cirkvi. Je členom Pápežskej komisie pre ochranu mladistvých pred zneužívaním. V apríli navštívil Slovensko a poskytol osobitný rozhovor pre TV LUX. Pozývame vás sledovať mimoriadne vydanie relácie V Samárii pri studni.

Watch video!

Príprava na sviatosť manželstva

TV LUX vKontexte 39 (Martin Kramara): Aké sú hlavné pastoračné výzvy pre Katolícku cirkev v kontexte rodinnej pastorácie? Ako pripravovať snúbencov na sobáš? Ako riešiť manželské krizy? O tom rozpráva Svätý Otec v tretej časti exhortácie Amoris laetitia- Radosť lásky. Práve na túto tretiu kapitolu sa pozrieme podrobnejšie v ďalšej časti našej relácie vKontexte. Venujeme sa však aj tomu, čomu sa v médiách hovorilo ako o tzv. diakonkách.

Watch video!

streda 25. mája 2016

Vie Cirkev viesť dialóg?

TV LUX vKontexte 38 (Juraj Vittek): Jednou z najväčších výziev života Cirkvi v súčastnosti je výzva k dialógu. Cirkev sa musí stať Cirkvou dialógu, inak nebude vedieť hlásať evanjelium súčasnému svetu. Avšak dialóg je veľkým umením. Jeho veľkým učiteľom bol blahoslavený pápež Pavol VI., pápež Druhého vatikánskeho koncilu. Aj pod jeho vedením vás pozývam k ďalšej časti našej relácie vKontexte uvažovať nad týmto veľkým umením, umením dialógu, i nad nástrahami a ťažkosťami, ktoré dnes predstavuje.


Watch video!

pondelok 23. mája 2016

Exhortácia o rodine: manželská láska

TV LUX vKontexte 37 (Martin Kramara): V týchto dňoch je už možné zakúpiť si slovenský preklad exhortácie Amoris laetitia - Radosť lásky. Rozprávame sa o nej aj v rámci našej relácie vKontexte. V aktuálnom pokračovaní si predstavíme štvrtú a piatu kapitolu, kde pápež hovorí o manželskej láske a prihovára sa k duši rodičov a duši manželov. Okrem toho spomenieme aj problém nedeľného predaja, ktorý by sme na Slovensku radi zmenili a ovplyvnili našu spoločnosť tak, aby sme v nedeľu mohli zájsť do kostola, venovať sa rodine a venovať sa svojim záľubám.


Watch video!

štvrtok 5. mája 2016

Dialóg alebo samovražedná terapia

O. Juraj Vittek sa vo svojom pravidelnom komentári venuje knihe Radosť evanjelia na Slovensku s podtitulom Pokus o analýzu katolíckej Cirkvi, ktorej editormi sú František Mikloško a Karol Moravčík. Komentár odznel v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu 28. 4. 2016.Na Slovensku vyšla v ostatnom čase nová kniha o stave Cirkvi na Slovensku. Počas Bratislavských Hanusových dní o nej bola aj jedna z diskusií. Výrazy ako „nová teológia“, „pokoncilová teológia“, „nové modely Cirkvi“, „svetová Cirkev“, „otvorená Cirkev“, „teológia II. vatikánskeho koncilu“ dávajú tejto zdrvujúcej kritike súčasnej Cirkvi na Slovensku dojem veľmi pokrokových autorov, ktorí majú úprimný úmysel pomôcť zatuchnutým predpotopným štruktúram Cirkvi na Slovensku nájsť nový čerstvý vietor, volajúc ustavične po dialógu a hlásiac sa k reformám pápeža Františka. Slovenská Cirkev podľa nich je uzavretá, klerikálna, ktorá ešte nikdy ani len nepremýšľala o dokumentoch II. vatikánskeho koncilu a nechce tento koncil aplikovať do praxe. Urážlivá a v mnohom nepravdivá kritika zasahuje kňazov, bohoslovcov, samozrejme KBS, teologické fakulty, najmä tú v Bratislave, katolícke médiá atď. Na Slovensku sú podľa tejto knihy preferovaní kňazi, ktorí študovali v Ríme, sú konzervatívneho razenia, sú uzavretí, nehlásia sa k odkazu II. vatikánskeho koncilu, atď. Vraj „slabá realizácia uzáverov Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku zaiste súvisela aj s rezervovaným prístupom ku koncilu, aký bolo možné vnímať vo vedení Cirkvi v Ríme“. Áno, počujete dobre! Pápež Ján Pavol II. vraj zastavil realizáciu záverov II. vatikánskeho koncilu, o Benediktovi XVI. ani nehovoriac! Až nástupom pápeža Františka sa podľa nich opäť začal realizovať koncil. Traja autori jednej časti tejto knihy sú kňazi. V článku, pod ktorý sa podpísali, sa cítia byť “hovorcami, priekopníkmi, ktorí zastupujú Cirkev pred synagógou i pred pohanmi”.

streda 6. apríla 2016

Evanjelium a extrémizmus

TV LUX vKontexte 31 (Mons. Marián Gavenda): Polarizujúca sa spoločnosť, extrémizmus cirkví, človek náchylný reagovať radikálne... Je toto možné zladiť s evanjeliom? V ďalšej časti vKontexte hovoríme o radikalite evanjelia, o tolerancii a o tom, kde pramenia rozličné druhy radikalizmov...


Watch video!

Cirkev, extrémizmus a ideológie

TV LUX vKontexte 30 (o. Juraj Vittek): Po parlamentných voľbách na Slovensku sa rozvírila mediálna hladina a verejná diskusia aj ohľadom nástupu extrémizmu na Slovensku a vznikli aj výzvy k tomu, ako by sa mala a nemala vyjadrovať Cirkev k takýmto veciam a akú spoluvinu na tom nesie. Aký má Cirkev postoj k extrémizmu a aké druhy extrémizmu a ideológií lomcujú dnešnou spoločnosťou? Aj o tom je ďalšia časť relácie vKontexte.


Watch video!

Globalizovaný nezáujem a almužna

TV LUX vKontexte 29 (Mons. Marián Gavenda): Ak nás neprenasledujú, sme ďaleko od Krista. Aj pápež František hovorí o tom, že sa šíri globalizácia nezáujmu. Práve tieto udalosti a výzvy si aj v našej relácii vKontexte dávame do súvisu s pôstnym obdobím a s možnosťou cez almužnu vyjsť zo svojho individualizmu a otvoriť sa pre Boha aj pre druhých. 

Watch video!

štvrtok 10. marca 2016

Stretnutie pápeža Františka a patriarchu Kirilla

TV LUX vKontexte 27 (Mons. Marián Gavenda): V ďalšom vydaní relácie vKontexte sa Mons. Gavenda ešte raz vracia k spoločnej deklarácii pápeža Františka a patriarchu Moskvy a celej Rusi Kirilla a k jej odkazu a súvisom.

Prozelytizmus a získavanie veriacich

TV LUX vKontexte 26 (o. Juraj Vittek): Téma prozelytizmu je téma, ktorú pápež František veľmi často otvára, hovoril o nej pri rôznych príležitostiach a v neposlednom rade aj pri historickom stretnutí s patriarchom Kirillom na Kube, kde podpísal spoločné vyhlásenie s Ruskou pravoslávnou Cirkvou. A aj na tomto stretnutí sa ukázal prozelytizmus ako hlavná téma ekumenického dialógu. 

Watch video!

Pôst vo Svätom roku milosrdenstva

TV LUX vKontexte 25 (Mons. Marián Gavenda): V tomto vydaní relácie vKontexte chceme dať do kontextu pôstne obdobie, ktoré začalo a posolstvo pápeža Františka, najmä v súvise s Rokom milosrdenstva, ktorý prežívame a poukázať na možnosti, ako prežívaním milosrdenstva obohatiť náš život a zmeniť aj stav spoločnosti v ktorej žijeme.

Watch video!

streda 3. februára 2016

Ekumenizmus a Eucharistia

TV LUX vKontexte 22 (o. Juraj Vittek): Nedávno sme prežili Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý je zároveň týždňom intenzívneho zbližovania medzi kresťanmi rozličných denominácií. Tento týždeň bol však tento rok poznačený aj mediálnou diskusiou, nie málo emotívnou, ohľadom prípadu Daniela Pastirčáka, kazateľa Cirkvi bratskej, ktorý pristúpil k svätému prijímaniu počas pohrebnej omše otca Antona Srholca. Je to pre nás príležitosť k teologickému dialógu a k vyjasneniu si katolíckych postojov. 


Watch video!

streda 20. januára 2016

Telo, duša, duch, rovnocennosť náboženstiev?

TV LUX vKontexte 20 (o. Juraj Vittek): Milí priatelia, na základe vašich podnetov sa budeme venovať otázke používania pojmov "telo", "duša" a "duch". Explicatio terminorum - vysvetlenie pojmov - to bolo základom správnej debaty a dialógu na stredovekých univerzitách a tak sa pokúsime vidieť v hlbšom kontexte túto otázku. Jednou z ďalších otázok bol vzťah kresťanstva a iných náboženstiev. Sú rovnako cenné, majú rovnakú dôstojnosť, alebo ich treba jednoducho úplne zavrhnúť?


Watch video!

O spovedi prakticky

TV LUX vKontexte 19 (Mons. Marián Gavenda): Na základe diváckych podnetov sme sa opäť vrátili ku sviatosti zmierenia; dáme si ju do kontextu s mnohými praktickými otázkami.


Watch video!