utorok 3. decembra 2013

Má pápež František iný názor alebo štýl ako naši biskupi?

List kardinála Bergoglia štyrom karmelitánskym kláštorom v Buenos Aires pri príležitosti hlasovania Senátu Argentínskej republiky ohľadom predloženého zákona o manželstve homosexuálnych osôb a o adopciách detí takýmito osobami (zákon bol schválený 15. júla 2010)

Buenos Aires, 22. jún 2010

Drahé sestry,

Píšem týchto niekoľko riadkov každej z vás, ktoré ste v štyroch kláštoroch v Buenos Aires. Argentínsky ľud bude musieť v nasledujúcich týždňoch čeliť výzve, ktorá môže vážnym spôsobom ohroziť rodinu.

Ide o návrh zákona, ktorý má umožniť manželstvo osôb toho istého pohlavia. V hre je identita a prežitie rodiny: otca, matky a detí. V hre je život mnohých detí, ktoré budú dopredu diskriminované o obrané o možnosť ľudského dozrievania, ktoré sa podľa Božej vôle má uskutočňovať s jedným otcom a s jednou matkou. V hre je úplné odmietnutie Božieho zákona, vpísaného do našich sŕdc. 

Spomínam si na vetu svätej Terezky Ježiškovej, ktorú povedala v rozprávaní o svojej detskej nemoci. Hovorí, že diablova závisť sa chcela pomstiť jej rodine za to, že jej staršia sestra vstúpila do Karmelu. Aj tu je závisť diabla, prostredníctvom ktorej do sveta vstupuje dedičný hriech: závisť, snažiaca sa ľstivo zničiť Boží obraz, teda muža a ženu, ktorí dostali príkaz rásť, množiť sa a podmaniť si zem.

Nebuďme naivní: toto nie je len politický boj, ale aj pokus zničiť Boží plán. Nie je to len návrh zákona (to je len prostriedok) ale je to “popud” otca lži, ktorý sa snaží zmiasť a oklamať Božích synov. A Ježiš hovorí, že na ochranu pred týmto klamárskym žalobcom nám pošle Ducha Pravdy.

Naša vlasť dnes, v tejto situácii, potrebuje zvláštnu pomoc Ducha Svätého, aby vniesol svetlo pravdy do temnoty omylu. Potrebuje tohto Zástancu, aby nás ochránil pred zvodmi mnohých sofizmov, ktorými sa za každú cenu snažia zdôvodniť tento návrh zákona, a ktoré mätú a klamú ešte aj ľudí dobrej vôle.

Preto sa obraciam na vás a prosím vás o modlitbu a obete - dve neporaziteľné zbrane svätej Terezky. Proste Pána, aby zoslal svojho Ducha na senátorov, ktorí budú hlasovať. Aby nehlasovali motivovaní omylom alebo momentálnou situáciou, ale podľa toho, čo im hovorí prirodzený a Boží zákon. Modlite sa za nich a za ich rodiny, aby ich Pán navštívil, posilnil a potešil. Modlite sa za to, aby senátori vykonali pre vlasť veľké dobro. O návrhu zákona sa bude v Senáte diskutovať 13. júla. 

Pohliadnime na svätého Jozefa, Máriu a na Dieťa Ježiša, a poprosme ich vrúcne, aby ochránili argentínsku rodinu v tomto konkrétnom okamihu. Pamätajme na to, čo sám Boh povedal svojmu ľudu v čase veľkého súženia: “Toto nie je váš boj, ale Boží”. Nech nám pomôžu, nech nás chránia a nech nás sprevádzajú v tomto Božom boji. Vďaka vám za všetko, čo urobíte v tomto boji za vlasť. A prosím vás, modlite sa aj za mňa. Nech vás Ježiš požehná a Svätá Panna ochraňuje.

S láskou


Jorge Mario Bergoglio, S.J.


Arcibiskup Buenos Aires
Zdroj: Kuria arcidiecézy Buenos Aires