streda 23. septembra 2015

Čnosti sa zbláznili

TV LUX, vKontexte 3 (o. Juraj Vittek): "Ženám po potrate Katolícka cirkev odpustí, rozhodol o tom pápež František, ktorý vyzval všetkých kňazov, aby tak v nadchádzajúcom Svätom roku urobili... Umelé prerušenie tehotenstva by už nemalo byť ťažkým hriechom..." aj takéto vyjadrenia sa objavili v slovenských médiách. Ako je to naozaj?

štvrtok 17. septembra 2015

Hrozí aj kresťanom modloslužba?

TV LUX, vKontexte 2 (Mons. Marián Gavenda): V druhom vydaní relácie, ktorej zámerom je veci vytrhnuté z kontextu do kontextu zase vrátiť, hľadá Marián Gavenda odpoveď medzi iným i na otázky: "Hrozí aj kresťanom modloslužba?" "Je Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou v rozpore s demokraciou?"

piatok 11. septembra 2015

Nič nie je náhodou

Štvrtkový komentár Mons. Mariána Gavendu pre Vatikánsky rozhlas (11. 9. 2015):

Od témy utečencov by už mal človek chuť najradšej utiecť. Nie, že by nebola aktuálna, protiví sa skôr spôsob, akým je celý komplexný fenoménom všeobecne prezentovaný. Franklin Delano Roosvelt sa už pomaly pred storočím vyjadril: „V politike sa nič nenecháva na náhodu. Ak sa niečo deje, môžete sa staviť o čokoľvek na svete, že sa to deje presne tak, ako sa to diať má.“ Keď si v posledných týždňoch človek pozrie spravodajstvo ktorejkoľvek televízie, listuje mienkotvornú dennú tlač i magazíny, zo všetkých nápadne unisono rezonuje tá istá utečenecká pesnička. Rovnaký scenár, povinné prvky. Ako filmové týždenníky z päťdesiatych rokov - dokonca nechýbajú ani transparenty, vítajúce „osloboditeľov“, akurát už nimi nemyslia sovietskych vojakov. Aj táto propagandistická zhoda je súčasťou nielen Roosveltovej skúsenosti, že sa nič nenecháva na náhodu. Do diskusie sa teda žiada povedať aspoň pár jednoduchých téz.

štvrtok 10. septembra 2015

Pilotný diel relácie vKontexte v TV Lux

Kto ja som, aby som súdilTV LUX, vKontexte 1 (o. Juraj Vittek): "Ak je nejaká osoba gay a hľadá Pána a má dobrú vôľu, ktože som ja, aby som ju súdil." (pápež František)

Téma: KTO SOM JA, ABY SOM SÚDIL? prvého vydania relácie vKontexte je skrátenou vetou pápeža Františka, ktorú vyslovil počas tlačovej besedy na palube lietadla cestou z Rio de Janeiro. Keďže sa vzápätí objavila vo svetových médiách vytrhnutá z kontextu, v našej relácii sa budeme snažiť do toho kontextu ju usadiť nazad s Jurajom Vittekom.vKontexte: informácie o dianí v Cirkvi sa k nám veľmi často dostávajú v mediálnom podaní, prichádzajú k nám často oklieštené, vytrhnuté z kontextu, neraz deformované neúplnosťou a uniknutými súvislosťami. Otec Juraj Vittek a Mons. Marián Gavenda v novej relácii TVLUX s názvom vKontexte ponúknu hľadanie hlbších súvislostí diania v Cirkvi.

štvrtok 3. septembra 2015

Od septembra vKontexte aj v TV LUX

Náš internetový blog od septembra 2015 začne fungovať aj v televíznej verzii v novej relácii TV LUX s rovnakým názvom vKontexte. Digitálnu i televíznu verziu sa budeme snažiť prepájať.


Informácie o dianí v Cirkvi sa k nám veľmi často dostávajú v mediálnom podaní, prichádzajú k nám často oklieštené, vytrhnuté z kontextu, neraz deformované neúplnosťou a uniknutými súvislosťami. Otec Juraj Vittek a Mons. Marián Gavenda v novej relácii TVLUX s názvom vKontexte ponúknu hľadanie hlbších súvislostí diania v Cirkvi.

Ut 8.9. 20:20 s o. Jurajom Vittekom

Téma: Kto som ja, aby som súdil?