streda 23. septembra 2015

Čnosti sa zbláznili

TV LUX, vKontexte 3 (o. Juraj Vittek): "Ženám po potrate Katolícka cirkev odpustí, rozhodol o tom pápež František, ktorý vyzval všetkých kňazov, aby tak v nadchádzajúcom Svätom roku urobili... Umelé prerušenie tehotenstva by už nemalo byť ťažkým hriechom..." aj takéto vyjadrenia sa objavili v slovenských médiách. Ako je to naozaj?

štvrtok 17. septembra 2015

Hrozí aj kresťanom modloslužba?

TV LUX, vKontexte 2 (Mons. Marián Gavenda): V druhom vydaní relácie, ktorej zámerom je veci vytrhnuté z kontextu do kontextu zase vrátiť, hľadá Marián Gavenda odpoveď medzi iným i na otázky: "Hrozí aj kresťanom modloslužba?" "Je Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou v rozpore s demokraciou?"

štvrtok 10. septembra 2015

Pilotný diel relácie vKontexte v TV Lux

Kto ja som, aby som súdilTV LUX, vKontexte 1 (o. Juraj Vittek): "Ak je nejaká osoba gay a hľadá Pána a má dobrú vôľu, ktože som ja, aby som ju súdil." (pápež František)

Téma: KTO SOM JA, ABY SOM SÚDIL? prvého vydania relácie vKontexte je skrátenou vetou pápeža Františka, ktorú vyslovil počas tlačovej besedy na palube lietadla cestou z Rio de Janeiro. Keďže sa vzápätí objavila vo svetových médiách vytrhnutá z kontextu, v našej relácii sa budeme snažiť do toho kontextu ju usadiť nazad s Jurajom Vittekom.vKontexte: informácie o dianí v Cirkvi sa k nám veľmi často dostávajú v mediálnom podaní, prichádzajú k nám často oklieštené, vytrhnuté z kontextu, neraz deformované neúplnosťou a uniknutými súvislosťami. Otec Juraj Vittek a Mons. Marián Gavenda v novej relácii TVLUX s názvom vKontexte ponúknu hľadanie hlbších súvislostí diania v Cirkvi.

štvrtok 3. septembra 2015

Od septembra vKontexte aj v TV LUX

Náš internetový blog od septembra 2015 začne fungovať aj v televíznej verzii v novej relácii TV LUX s rovnakým názvom vKontexte. Digitálnu i televíznu verziu sa budeme snažiť prepájať.


Informácie o dianí v Cirkvi sa k nám veľmi často dostávajú v mediálnom podaní, prichádzajú k nám často oklieštené, vytrhnuté z kontextu, neraz deformované neúplnosťou a uniknutými súvislosťami. Otec Juraj Vittek a Mons. Marián Gavenda v novej relácii TVLUX s názvom vKontexte ponúknu hľadanie hlbších súvislostí diania v Cirkvi.

Ut 8.9. 20:20 s o. Jurajom Vittekom

Téma: Kto som ja, aby som súdil?