utorok 3. decembra 2013

Pastiersky list o Gender ideológii: rozsievajú slovenskí biskupi nenávisť?V mnohých komentároch Pastierskeho listu biskupov Slovenska o gender ideológii sa objavujú podráždené reakcie na "nenávistný" tón celého listu. Niektoré silné výrazy biskupov ako "sodomský paškvil" sa interpretujú ako nenávisť voči homosexuálom. Nič podobné v skutočnosti v tomto liste nie je. Hovorí sa v ňom jednoznačne o ideológii, ktorá sa cez rozličné lobby chce nanútiť občanom našej krajiny, a teda aj veriacim katolíkom tejto krajiny.

Učenie Cirkvi ohľadom homosexuality je jasné (Katechizmus katolíckej Cirkvi): "Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu stáročí a v rozličných kultúrach nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený. Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“. Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať. Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu. Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode, niekedy aj pomocou nezištného priateľstva, modlitbou a s pomocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti." (KKK, 2357-9) 

Pastiersky list biskupov Slovenska nijakým spôsobom nehovorí o prijímaní alebo neprijímaní  homosexuálov, o úcte alebo neúcte k nim ako k osobám v ich neodňateľnej dôstojnosti. Beda katolíkovi, ktorý prejavuje akýkoľvek prejav nenávisti či pohŕdania voči ľuďom homosexuálnej orientácie! Pastiersky list hovorí o gender ideológii, ktorá sa chce preniesť do zákonodarstva a ktorá priamo ohrozuje základný pilier spoločnosti, ktorou je prirodzená rodina. Často sa odporcovia tohto listu odvolávajú na pápeža Františka, na jeho lásku a na nelásku našich biskupov. Pápež František vysvetlil veľmi stručne základné rozlišovanie medzi lobby, ideológiou a medzi kresťanským osobným prístupom k osobe homosexuála počas tlačovej konferencie v lietadle cestou z Ria de Janeiro. Odvoláva sa na vyššie citovaný text katechizmu. Treba pripomenúť, že katechizmus rozlišuje medzi homosexuálnym sklonom a homosexuálnym správaním. Mať v úcte homosexuála ako osobu neznamená povinnosť schvaľovať jeho homosexuálne správanie. Svätý Augustín to vyjadril svojim slávnym: "Milovať hriešnika, ale nenávidieť hriech". Tu sú slová pápeža Františka novinárom: "Myslím, že keď sa ocitneme v prítomnosti takejto osoby (homosexuála), treba rozlišovať fakt, že táto osoba je gay od faktu, keď sa robí lobby, pretože lobby, žiadna z nich nie je dobrá. To je zlé. Ak je nejaká osoba gay a hľadá Pána a má dobrú vôľu, ktože som ja, aby som ju súdil? Katechizmus katolíckej Cirkvi to vysvetľuje veľmi pekne, ale hovorí, počkajte, ako to hovorí... a hovorí: "nemajú sa preto odsúvať na okraj spoločnosti títo ľudia, majú byť integrovaní do spoločnosti". Problém nie je mať tento sklon, nie, musíme byť bratmi, pretože toto je jedna vec, ale je tu aj iná vec. Problémom je robiť lobby z tohto sklonu, alebo lobby chamtivcov, lobby politikov, lobby slobodomurárov, toľkých lobby. Toto je oveľa vážnejší problém podľa mňa. A ďakujem vám veľmi za túto otázku. Veľká vďaka.

Pastiersky list biskupov Slovenska je práve o tejto lobby, o tejto ideológii, ktorá sa potichu dostáva do našej spoločnosti. Sú naši biskupi málo láskaví vo vyjadrovaní voči tejto ideológii, keď povedia, že táto ideológia je "sodomský paškvil"? Kardinál Bergoglio v liste karmelitánskym kláštorom v Buenos Aires napísal, že ide o "diablovu závisť", čo je ešte silnejšie vyjadrenie. Naši biskupi urobili v službe Ducha Pravdy to, čo tak úpenlivo vzýval kardinál Bergoglio v období, keď sa v Argentíne už de facto rozhodovalo o zmene zákonodarstva: "Naša vlasť dnes, v tejto situácii, potrebuje zvláštnu pomoc Ducha Svätého, aby vniesol svetlo pravdy do temnoty omylu."Juraj Vittek