streda 28. októbra 2015

Slávia katolíci Halloween?

TV LUX vKontexte 8 (o. Juraj Vittek): Pred sviatkami Všetkých svätých je často starosťou katolíkov - rodičov, kňazov, učiteľov, katechétov, detí - čo s tým nešťastným Halloweenom a všetkými "párty", oslavami, maskami, výzdobami, ktoré sa ponúkajú našim deťom a rodinám v obchodoch, televízii, na internete, ba i v školách. V našej relácii “vKontexte" hovorí Juraj Vittek o tom, že Halloween bol pôvodne katolíckym sviatkom Všetkých svätých, a čo sa stalo potom...

Súvisiaci a v relácii citovaný článok z roku 2014: "Slávia katolíci Halloween?" tu.


štvrtok 22. októbra 2015

Synoda a liek milosrdenstva

Viaceré denníky na Slovensku prebrali od jednej z tlačových agentúr takýto komentár Svetovej synody biskupov, ktorá sa chýli ku svojmu zakončeniu. Citujem: „Konzervatívnejší z radov duchovných trvajú na cirkevnej doktríne o neporušiteľnosti manželstva, kým tí pokrokovejší sa snažia o dosiahnutie milosrdnejšieho prístupu k riešeniu rodinných problémov.” Opäť sa raz potvrdilo, že je potrebné vysvetľovať aj tie najzákladnejšie pojmy kresťanstva, pretože sa dramaticky posúva ich význam v mysliach našich súčasníkov. Milosrdenstvo sa v tomto prípade kladie ako protiklad voči cirkevnej doktríne. Milosrdenstvo by znamenalo ustúpiť v doktrinálnych otázkach. A takto sa potom interpretuje Synoda ako boj medzi konzervatívcami, ktorí lipnú na doktríne a pokrokovými, ktorí sú milosrdnejší. Potrebujeme znovu a znovu objavovať kategórie viery, podľa ktorých treba interpretovať Synodu. Pápež Benedikt XVI. zvykol rád citovať vyjadrenie, ktorého autorom je Hans Urs von Balthasar, že totiž „vieru nemožno predpokladať, ale ju treba ustavične predkladať”.

utorok 20. októbra 2015

Majú byť biskupi lídrami?

TV LUX vKontexte 7 (o. Juraj Vittek): Aká je úloha cirkevnej autority? Do nášho vnímania cirkevnej autority sa často nevdojak dostávajú modely zo svetského prostredia - vedúci podniku, manažér, politický líder. Pokúšame sa pozrieť na cirkevnú autoritu v kontexte viery a poslania Cirkvi.
V závere sme nepresne citovali prejav pápeža Františka. Chyba sa stala tak, že vatikánsky rozhlas má chybu v preklade a citovali sme to odtiaľ ako už uverejnený preklad. Prišli sme na to, až keď sa to už nedalo technicky opraviť. Z kontextu celej relácie však vyplýva, že pápež apriori neodmieta slovo líder, hoci sa mu celkom nepozdáva. A preto sme túto chybu nepovažovali za zavádzanie ani podstatné pozmenenie pápežovho prejavu. Chystáme sa toho dotknúť v nasledujúcich častiach relácie, dať vec na pravú mieru a upresniť túto chybičku. Správny preklad je: "Je vhodné, aby každá služba v Cirkvi mala svoju lehotu platnosti, v Cirkvi totiž neexistujú doživotní lídri."

streda 14. októbra 2015

Vytváranie postoja k eutanázii

TV LUX vKontexte 6 (Mons. Marián Gavenda): Na základe medializovanej udalosti v Poprade chceme poukázať, ako sa vytvára verejná mienka v prospech eutanázie. Do kontextu dáme aj dnes nielen deťmi kladenú otázku, či sa ich zvieratko dostane do neba. 

štvrtok 8. októbra 2015

Pápež, ktorý si nekladie ľahšie výzvy

Štvrtkový komentár Martina Kramaru pre Vatikánsky rozhlas (8. 10. 2015):

V mediálnom priestore popri synode biskupov ešte doznievajú dojmy z návštevy pápeža Františka v Spojených štátoch. O niektorých jeho stretnutiach sa verejnosť dozvedela až po skončení celého programu. Napríklad o návšteve Kim Davisovej z apoštolskej cirkvi v Kentucky, ktorá sa po celom svete stala známou, keď odmietla vydať licenciu, čiže dovolenie na sobáš pre dvojicu homosexuálov - a následne putovala do väzenia. Súkromné stretnutie pápeža s Davisovou chceli niektorí interpretovať ako podporu pre jej prípad. Krátke prijatie dali navyše dohromady so slovami Svätého Otca na palube lietadla pri návrate z USA, kde povedal, že výhrada vo svedomí je ľudské právo a to nemožno upierať ani vládnym úradníkom.

O apokalyptických varovaniach a synode biskupov

TV LUX vKontexte 5 (o. Juraj Vittek): O údajných zjaveniach tzv. írskej vizionárky, ale aj o synode biskupov.

štvrtok 1. októbra 2015

O migrantoch a mediálnej manipulácii

TV LUX vKontexte 4 (Mons. M. Gavenda): Ako je to s pravdou v masmédiách? Pokúsime sa dať do širších súvisov mediálne karikatúry slov a postojov aj pápeža Františka. Prispejeme tiež do komplexnej témy o utečencoch pohľadom sociológa Zigmunda Baumana. Na záver odpovedáme na divácku otázku, ako prezentovať kultúru života.