sobota 7. decembra 2013

Vymysleli naši biskupi niečo nové, s čím by nesúhlasila naša spoločnosť?


 Mnohé reakcie ostatných dní na Pastiersky list biskupov Slovenska na 1. adventnú nedeľu 2013 vytvárali dojem, že naši biskupi vytvorili nejaký divný typ tlaku na spoločnosť, akoby vymysleli nový postoj k otázkam manželstva a rodiny, rodovej rovnosti, života a pod. Mnohí dávali konanie našich biskupov dokonca do protikladu k postojom pápeža Františka, prípadne nepriamo i k postojom iných biskupských konferencií. Vyhlásenie Argentínskej biskupskej konferencie z roku 2010, ktorej súčasťou, ba predsedom bol kardinál J. M. Bergoglio SJ, prestavuje analogické vyhlásenie ako Pastiersky list biskupov Slovenska. List kardinála Bergoglia kňazom jeho arcidiecézy v Buenos Aires zasa prezrádza, že sa toto Vyhlásenie čítalo vo všetkých farnostiach arcidiecézy a arcibiskup Bergoglio zároveň vyzýva k verejným prejavom protestov proti pripravovanej legislatíve, ktorá mala schváliť manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia. Vo vyhlásení argentínskych biskupov sa pripomína, že aktuálny právny stav, ktorý priznáva možnosť uzatvoriť manželstvo iba mužovi a žene, "iba uznáva prirodzenú skutočnosť". Ide iba o pripomenutie základných právd, ktoré musia brať do úvahy zákonodarci "v rozhodovaní o otázke tak vážnej pre dobro vlasti a jej budúcich generácií". Ani slovenskí biskupi nepriniesli nič nové, ale naopak upozorňujú na nebezpečné novoty, na vážne nebezpečenstvo legislatívnych zmien v našej krajine.

Akcia s pozitívnymi heslami ohľadom manželstva

List kardinála Jorge Mario Bergoglia SJ, arcibiskupa Buenos Aires, farárom, rektorom a správcom kostolov, ohľadom možnosti schválenia manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia (22. jún 2010)


Farárom, rektorom kostolov, duchovným správcom
Drahý brat,  

 "Manželstvo ako stabilný vzťah medzi mužom a ženou, ktorí sa vo svojej rozličnosti navzájom dopĺňajú v prenášaní života a v starostlivosti oň, je dobro, ktoré prináša jednak rozvoj jednotlivých osôb ako i spoločnosti. Nenachádzame sa pred súkromnou vecou či náboženskou voľbou, ale pred skutočnosťou, ktorá má svoj základ v samotnej prirodzenosti človeka, ktorý je mužom a ženou... Tvrdiť, že heterosexualita je požiadavkou pre manželstvo, to nie je diskriminácia. Znamená to vychádzať z objektívnej pripomienky, ktorá je predpokladom manželstva. Opak by znamenal ignorovať jeho povahu, teda to, čím ono je. "Manželstvo nie je čisto ľudská ustanovizeň, hoci v priebehu storočí prešlo početnými zmenami v rozličných kultúrach, sociálnych štruktúrach a duchovných postojoch. Pri týchto rozdielnostiach sa nemá zabúdať na spoločné a trvalé črty...  Manželstvo sa zakladá na komplementárnej jednote muža a ženy, ktorých prirodzenosti sa navzájom obohacujú prínosom tejto radikálnej odlišnosti."

Vyhlásenie 99. plenárneho zasadania Argentínskej biskupskej konferencie (20. apríla 2010)


Božiemu ľudu a všetkým mužom a ženám dobrej vôle.

1. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy (porov. 1Tim 2, 4). Preto vytvoril s človekom dialóg spásy, ktorý vyvrcholil v stretnutí s Ježišom Kristom, naším Pánom a spoločníkom na ceste. Cirkev je povolaná rozšíriť tento dialóg na ľudské spolužitie. Na to, aby bol dialóg plodný, je potrebné, aby bol jasný, láskavý, jednoduchý a dôverný. Toto všetko predpokladá úctu k osobe, ktorá žije, cíti a myslí inak. Všetci sme povolaní k Božej láske. Jasnosť dialógu vyžaduje rozlišovanie, aby sme mohli rozpoznať pravdu, o ktorej my pastieri nemôžme mlčať. Toto nepredpokladá žiadne pohŕdanie alebo diskrimináciu.

štvrtok 5. decembra 2013

Pastiersky list, gender, láska, pokora a kresťanské čnosti, ktoré sa zbláznili


Pastiersky list slovenských biskupov rozpútal diskusiu, ktorá prináša množstvo plodných zamyslení, odhaľuje zmýšľanie mnohých sŕdc a vedie nás všetkých k spytovaniu svedomia. Dávať veci týkajúce sa Cirkvi do kontextu a súladu s vlastnou povahou Cirkvi, do kontextu a interpretácie viery, je snahou tohto blogu. Dnešná ranná homília nášho pápeža Františka mi napovedá ďalší dôležitý kontext, do ktorého treba vložiť diskusie tohto týždňa ohľadom Cirkvi, pastierskeho listu, gender ideológie, homosexuálov a lásky či nelásky v prístupe k hriešnikom.

streda 4. decembra 2013

Bergoglio: úcta ku gayom, ale rodina, to je iná vecVždy keď niekto, a mnohí ďalší priatelia, píše a verejne prejavuje svoj odpor proti despotickému zákonu o homofóbii a proti návrhom zákona o homosexuálnom "manželstve", vždy sa zdvihne nejaká tá ruka odporcu, ktorý nás obviňuje z toho, že sme "proti pápežovi", citujúc - nie vždy presnými slovami - jeho slávnu vetu povedanú počas interview v lietadle, ktoré ho viezlo z Brazílie do Ríma. Pápež vtedy povedal: ak homosexuálny človek "hľadá Pána a má dobrú vôľu, ale kto som ja, aby som ho súdil?"Odhliadnuc od hodnotenia a názoru na spôsob komunikácie a na nebezpečenstvá interview, tvrdenie je v súlade s Katechizmom katolíckej Cirkvi, na ktorý sa okrem iného pápež František odvoláva - ako to často robí - v nasledujúcej vete toho istého rozhovoru s novinármi. 

utorok 3. decembra 2013

Pastiersky list o Gender ideológii: rozsievajú slovenskí biskupi nenávisť?V mnohých komentároch Pastierskeho listu biskupov Slovenska o gender ideológii sa objavujú podráždené reakcie na "nenávistný" tón celého listu. Niektoré silné výrazy biskupov ako "sodomský paškvil" sa interpretujú ako nenávisť voči homosexuálom. Nič podobné v skutočnosti v tomto liste nie je. Hovorí sa v ňom jednoznačne o ideológii, ktorá sa cez rozličné lobby chce nanútiť občanom našej krajiny, a teda aj veriacim katolíkom tejto krajiny.

Má pápež František iný názor alebo štýl ako naši biskupi?

List kardinála Bergoglia štyrom karmelitánskym kláštorom v Buenos Aires pri príležitosti hlasovania Senátu Argentínskej republiky ohľadom predloženého zákona o manželstve homosexuálnych osôb a o adopciách detí takýmito osobami (zákon bol schválený 15. júla 2010)

Buenos Aires, 22. jún 2010

Drahé sestry,

Píšem týchto niekoľko riadkov každej z vás, ktoré ste v štyroch kláštoroch v Buenos Aires. Argentínsky ľud bude musieť v nasledujúcich týždňoch čeliť výzve, ktorá môže vážnym spôsobom ohroziť rodinu.

Ide o návrh zákona, ktorý má umožniť manželstvo osôb toho istého pohlavia. V hre je identita a prežitie rodiny: otca, matky a detí. V hre je život mnohých detí, ktoré budú dopredu diskriminované o obrané o možnosť ľudského dozrievania, ktoré sa podľa Božej vôle má uskutočňovať s jedným otcom a s jednou matkou. V hre je úplné odmietnutie Božieho zákona, vpísaného do našich sŕdc. 

František odmietol takzvaného "ducha Druhého vatikánskeho koncilu"


Pastoračná stratégia pápeža Františka začína byť jasnejšia vďaka vyššej účasti na Svätej omši a spovediach. Františkov vplyv bude možno nakoniec trvalý.

Dôležitý list od pápeža Františka arcibiskupovi Agostinovi Marchettovi, ktorý bol nedávno publikovaný, zahŕňa nasledovné:     “Kiežby som sa týmito riadkami  k Vám viac priblížil a pripojil sa k prezentácii knihy ‘Primato pontificio ed episcopato. Dal primo millennio al Concilio ecumenico Vaticano II’( Pontifikálny úrad a episkopát: Od prvého milénia k Druhému vatikánskemu ekumenickému koncilu.” Kniha je zbierkou esejí, pričom niektoré z nich napísal arcibiskup Marchetto na jeho počesť.) “Prosím, berte to tak, akoby som tam bol duchom prítomný.”

utorok 29. októbra 2013

Čo povedal v skutočnosti pápež František o "ustavičnom omielaní tém homosexuality, potratov a antikoncepcie"?


V titulkoch médií na konci septembra a začiatkom októbra zarezonovali (ešte v doznievaní košického Pochodu za život) slová pápeža Františka, ktorý "dôrazne apeloval na katolícku cirkev, aby sa nezaoberala iba otázkami umelého prerušenia tehotenstva, homosexuálnych manželstiev a antikoncepcie" (denník Sme). Médiám unikli duchovné a evanjelizačné súvislosti týchto pápežových slov, misijná perspektíva Cirkvi, v ktorej má ohlasovanie spásy svoj primát, a z ktorého vyrastá celá stavba dogmatických a morálnych doktrín, ktoré zostávajú nezmenené. Prinášam, čo skutočne povedal v tejto súvislosti v rozhovore s jezuitom Antoniom Spadarom, S. J. pre časopis "Civiltá cattolica" (19. sept. 2013):