pondelok 28. decembra 2015

Vodnár, duchovná energia a kresťanstvo

TV LUX vKontexte 16: Ako to vlastne je? Aj nemálo kresťanov chodí do kostola hľadať "duchovnú energiu a relax pre dušu". Aj táto terminológia prezrádza kultúrne vplyvy New Age. V ďalšej časti vKontexte sme si posvietili na tieto gnostické tendencie s o. Jurajom Vittekom.


Watch video!

Širšie súvislosti sviatosti zmierenia

TV LUX vKontexte 15: S Mariánom Gavendom uvažujeme nad “širšími súvislosťami sviatosti zmierenia” - alebo inak - pokúsime sa vidieť svätú spoveď v kontexte.


Watch video!

nedeľa 6. decembra 2015

Martin Kramara k prijatiu 150 irackých kresťanov

Autor komentára o. Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska, hovorí o projekte prijatia prenasledovaných kresťanských rodín z Iraku na Slovensku. Vysvetľuje súvislosti a radí, ako zaujať k tomuto projektu správny občiansky a kresťanský postoj. Komentár odznel v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu, 3. 12. 2015.Pred Vianocami očakávame na Slovensku príchod 150 kresťanov z Iraku. Prijmeme ich prostredníctvom programu migračného úradu, v spolupráci s nitrianskou diecézou, katolíckou charitou a občianskym združením Pokoj a Dobro. Je to dobrá správa. Zároveň je očakávateľné, že sa s ňou prichádzajú aj mnohé otázky. Utečenecká kríza, ktorú Európa zažíva, ich jednoducho prináša.
Ja osobne projekt presídlenia irackých kresťanov veľmi dobre poznám, a som jednoznačne presvedčený, že je treba sa zaň postaviť a urobiť, čo je v našich silách, aby sa podaril. Nemôžeme sa však čudovať, že v našich ľuďoch presídľovanie cudzincov z iného štátu vzbudzuje pochybnosti či obavy. Je to prirodzená reakcia na niečo nové, o čom človek nemá veľa informácií.

streda 25. novembra 2015

Dodatok k téme relikvií: Human body exhibition a kostnice v katolíckych kostoloch

K minulej téme relácie vKontexte o úcte k relikviám sme dostali podnet: "Chcem sa opýtať, ako sa stavia Cirkev k tejto výstave (de facto nelíšiaca sa od výstavy Human body exhibition)". Podnet sa týka sedleckej kostnice. Hoci môžme rozumieť istým oprávneným rozpakom z pohľadu na túto kostnicu vo farnosti Kutná Hora - Sedlec v Českej republike, predsa nemožno súhlasiť s tvrdením, že sa de facto nelíši od výstavy Human body exhibition.

Úcta k relikviám

TV LUX vKontexte 12 (o. Juraj Vittek): Má ešte opodstatnenie úcta k relikviám? Prečo Cirkev na jednej strane podporuje úctu k relikviám a na druhej strane odmieta takzvané vzdelávacie výstavy Human body exhibition?

Watch video!

nedeľa 22. novembra 2015

Návšteva biskupov Ad limina apostolorum – kráčať ďalej


Pápež František vníma život Cirkvi v prvom rade ako cestu. Poukazuje na to už od svojej prvej homílie v Sixtínskej kaplnke, keď povedal, že treba „kráčať. Toto je prvá vec, ktorú povedal Boh Abrahámovi. Kráčať. Náš život je púťou a ak sa zastavíme, niečo nie je v poriadku.“

Tohtoročná návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme je ďalším dôležitým míľnikom na ceste, ktorou kráča starobylá a zároveň mladá Cirkev žijúca na Slovensku. Návšteva „ad limina“ nesmie byť „chápaná ako jednoduchý právno-administratívny úkon, ktorý spočíva v splnení rituálnej, protokolárnej a právnej povinnosti“. Treba zdôrazniť, že návšteva Ad limina je v prvom rade osobnou návštevou Ríma každého diecézneho biskupa, ako zdôrazňuje Kódex cirkevného práva: „Diecézny biskup je viazaný každých päť rokov podať Najvyššiemu veľkňazovi správu o stave diecézy, ktorá mu je zverená, formou a v čase, ako to určila Apoštolská stolica.“ Nasledujúci kánon naznačuje dva najdôležitejšie body návštevy: „Diecézny biskup v tom roku, v ktorom je viazaný podať Najvyššiemu veľkňazovi správu, má prísť do mesta Ríma uctiť si hroby svätých apoštolov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Rímskeho veľkňaza.“ Zmysel a pravidlá tejto návštevy podáva Direktórium pre návštevu „ad limina“ vydaný v roku 1988 Kongregáciou pre biskupov. Napriek tomu, že v stanovený čas sú pozvaní na túto návštevu viacerí biskupi jedného regiónu alebo jednej krajiny, zdôrazňuje sa výsostne osobný charakter takejto návštevy a je dôležitý kontakt každého diecézneho biskupa s rímskym pápežom a jeho spolupracovníkmi v jednotlivých dikastériách rímskej kúrie. Na Slovensku sa v ostatnom období príliš preceňuje úloha Konferencie biskupov, pretože pohľad na Cirkev a jej štruktúru je často ovplyvnený svetskými a politickými modelmi. Predseda konferencie biskupov je v takomto pohľade mylne vnímaný ako politický vodca, ministerský predseda a pod.

piatok 13. novembra 2015

Konzervatívci vs. progresisti v Cirkvi

TV LUX vKontexte 10 (o. Juraj Vittek): Súčasťou dnešného pohľadu na Cirkev je rozdelenie na konzervatívcov a progresistov. Takto sa mnohí pozerali aj na Synodu Biskupov. Katolík by mal byť konzervatívny alebo progresívny? Aj nad týmito otázkami sa zamyslíme v ďalšej časti relácie V kontexte. 

štvrtok 5. novembra 2015

Sú slovenskí katolíci len formálni egoisti?

TV LUX vKontexte 9 (Mons. Marián Gavenda): V relácii dávame do širšieho kontextu tvrdenie, vraj na Slovensku "nie sme kresťania, chránime si svoju kožu a kašleme na ostatných". Poukazujeme na rozdiel medzi civilne a sviatostne uzavretým manželstvom.

streda 28. októbra 2015

Slávia katolíci Halloween?

TV LUX vKontexte 8 (o. Juraj Vittek): Pred sviatkami Všetkých svätých je často starosťou katolíkov - rodičov, kňazov, učiteľov, katechétov, detí - čo s tým nešťastným Halloweenom a všetkými "párty", oslavami, maskami, výzdobami, ktoré sa ponúkajú našim deťom a rodinám v obchodoch, televízii, na internete, ba i v školách. V našej relácii “vKontexte" hovorí Juraj Vittek o tom, že Halloween bol pôvodne katolíckym sviatkom Všetkých svätých, a čo sa stalo potom...

Súvisiaci a v relácii citovaný článok z roku 2014: "Slávia katolíci Halloween?" tu.


štvrtok 22. októbra 2015

Synoda a liek milosrdenstva

Viaceré denníky na Slovensku prebrali od jednej z tlačových agentúr takýto komentár Svetovej synody biskupov, ktorá sa chýli ku svojmu zakončeniu. Citujem: „Konzervatívnejší z radov duchovných trvajú na cirkevnej doktríne o neporušiteľnosti manželstva, kým tí pokrokovejší sa snažia o dosiahnutie milosrdnejšieho prístupu k riešeniu rodinných problémov.” Opäť sa raz potvrdilo, že je potrebné vysvetľovať aj tie najzákladnejšie pojmy kresťanstva, pretože sa dramaticky posúva ich význam v mysliach našich súčasníkov. Milosrdenstvo sa v tomto prípade kladie ako protiklad voči cirkevnej doktríne. Milosrdenstvo by znamenalo ustúpiť v doktrinálnych otázkach. A takto sa potom interpretuje Synoda ako boj medzi konzervatívcami, ktorí lipnú na doktríne a pokrokovými, ktorí sú milosrdnejší. Potrebujeme znovu a znovu objavovať kategórie viery, podľa ktorých treba interpretovať Synodu. Pápež Benedikt XVI. zvykol rád citovať vyjadrenie, ktorého autorom je Hans Urs von Balthasar, že totiž „vieru nemožno predpokladať, ale ju treba ustavične predkladať”.

utorok 20. októbra 2015

Majú byť biskupi lídrami?

TV LUX vKontexte 7 (o. Juraj Vittek): Aká je úloha cirkevnej autority? Do nášho vnímania cirkevnej autority sa často nevdojak dostávajú modely zo svetského prostredia - vedúci podniku, manažér, politický líder. Pokúšame sa pozrieť na cirkevnú autoritu v kontexte viery a poslania Cirkvi.
V závere sme nepresne citovali prejav pápeža Františka. Chyba sa stala tak, že vatikánsky rozhlas má chybu v preklade a citovali sme to odtiaľ ako už uverejnený preklad. Prišli sme na to, až keď sa to už nedalo technicky opraviť. Z kontextu celej relácie však vyplýva, že pápež apriori neodmieta slovo líder, hoci sa mu celkom nepozdáva. A preto sme túto chybu nepovažovali za zavádzanie ani podstatné pozmenenie pápežovho prejavu. Chystáme sa toho dotknúť v nasledujúcich častiach relácie, dať vec na pravú mieru a upresniť túto chybičku. Správny preklad je: "Je vhodné, aby každá služba v Cirkvi mala svoju lehotu platnosti, v Cirkvi totiž neexistujú doživotní lídri."

streda 14. októbra 2015

Vytváranie postoja k eutanázii

TV LUX vKontexte 6 (Mons. Marián Gavenda): Na základe medializovanej udalosti v Poprade chceme poukázať, ako sa vytvára verejná mienka v prospech eutanázie. Do kontextu dáme aj dnes nielen deťmi kladenú otázku, či sa ich zvieratko dostane do neba. 

štvrtok 8. októbra 2015

Pápež, ktorý si nekladie ľahšie výzvy

Štvrtkový komentár Martina Kramaru pre Vatikánsky rozhlas (8. 10. 2015):

V mediálnom priestore popri synode biskupov ešte doznievajú dojmy z návštevy pápeža Františka v Spojených štátoch. O niektorých jeho stretnutiach sa verejnosť dozvedela až po skončení celého programu. Napríklad o návšteve Kim Davisovej z apoštolskej cirkvi v Kentucky, ktorá sa po celom svete stala známou, keď odmietla vydať licenciu, čiže dovolenie na sobáš pre dvojicu homosexuálov - a následne putovala do väzenia. Súkromné stretnutie pápeža s Davisovou chceli niektorí interpretovať ako podporu pre jej prípad. Krátke prijatie dali navyše dohromady so slovami Svätého Otca na palube lietadla pri návrate z USA, kde povedal, že výhrada vo svedomí je ľudské právo a to nemožno upierať ani vládnym úradníkom.

O apokalyptických varovaniach a synode biskupov

TV LUX vKontexte 5 (o. Juraj Vittek): O údajných zjaveniach tzv. írskej vizionárky, ale aj o synode biskupov.

štvrtok 1. októbra 2015

O migrantoch a mediálnej manipulácii

TV LUX vKontexte 4 (Mons. M. Gavenda): Ako je to s pravdou v masmédiách? Pokúsime sa dať do širších súvisov mediálne karikatúry slov a postojov aj pápeža Františka. Prispejeme tiež do komplexnej témy o utečencoch pohľadom sociológa Zigmunda Baumana. Na záver odpovedáme na divácku otázku, ako prezentovať kultúru života.