streda 25. novembra 2015

Dodatok k téme relikvií: Human body exhibition a kostnice v katolíckych kostoloch

K minulej téme relácie vKontexte o úcte k relikviám sme dostali podnet: "Chcem sa opýtať, ako sa stavia Cirkev k tejto výstave (de facto nelíšiaca sa od výstavy Human body exhibition)". Podnet sa týka sedleckej kostnice. Hoci môžme rozumieť istým oprávneným rozpakom z pohľadu na túto kostnicu vo farnosti Kutná Hora - Sedlec v Českej republike, predsa nemožno súhlasiť s tvrdením, že sa de facto nelíši od výstavy Human body exhibition.

Úcta k relikviám

TV LUX vKontexte 12 (o. Juraj Vittek): Má ešte opodstatnenie úcta k relikviám? Prečo Cirkev na jednej strane podporuje úctu k relikviám a na druhej strane odmieta takzvané vzdelávacie výstavy Human body exhibition?

Watch video!

nedeľa 22. novembra 2015

Návšteva biskupov Ad limina apostolorum – kráčať ďalej


Pápež František vníma život Cirkvi v prvom rade ako cestu. Poukazuje na to už od svojej prvej homílie v Sixtínskej kaplnke, keď povedal, že treba „kráčať. Toto je prvá vec, ktorú povedal Boh Abrahámovi. Kráčať. Náš život je púťou a ak sa zastavíme, niečo nie je v poriadku.“

Tohtoročná návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme je ďalším dôležitým míľnikom na ceste, ktorou kráča starobylá a zároveň mladá Cirkev žijúca na Slovensku. Návšteva „ad limina“ nesmie byť „chápaná ako jednoduchý právno-administratívny úkon, ktorý spočíva v splnení rituálnej, protokolárnej a právnej povinnosti“. Treba zdôrazniť, že návšteva Ad limina je v prvom rade osobnou návštevou Ríma každého diecézneho biskupa, ako zdôrazňuje Kódex cirkevného práva: „Diecézny biskup je viazaný každých päť rokov podať Najvyššiemu veľkňazovi správu o stave diecézy, ktorá mu je zverená, formou a v čase, ako to určila Apoštolská stolica.“ Nasledujúci kánon naznačuje dva najdôležitejšie body návštevy: „Diecézny biskup v tom roku, v ktorom je viazaný podať Najvyššiemu veľkňazovi správu, má prísť do mesta Ríma uctiť si hroby svätých apoštolov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Rímskeho veľkňaza.“ Zmysel a pravidlá tejto návštevy podáva Direktórium pre návštevu „ad limina“ vydaný v roku 1988 Kongregáciou pre biskupov. Napriek tomu, že v stanovený čas sú pozvaní na túto návštevu viacerí biskupi jedného regiónu alebo jednej krajiny, zdôrazňuje sa výsostne osobný charakter takejto návštevy a je dôležitý kontakt každého diecézneho biskupa s rímskym pápežom a jeho spolupracovníkmi v jednotlivých dikastériách rímskej kúrie. Na Slovensku sa v ostatnom období príliš preceňuje úloha Konferencie biskupov, pretože pohľad na Cirkev a jej štruktúru je často ovplyvnený svetskými a politickými modelmi. Predseda konferencie biskupov je v takomto pohľade mylne vnímaný ako politický vodca, ministerský predseda a pod.

piatok 13. novembra 2015

Konzervatívci vs. progresisti v Cirkvi

TV LUX vKontexte 10 (o. Juraj Vittek): Súčasťou dnešného pohľadu na Cirkev je rozdelenie na konzervatívcov a progresistov. Takto sa mnohí pozerali aj na Synodu Biskupov. Katolík by mal byť konzervatívny alebo progresívny? Aj nad týmito otázkami sa zamyslíme v ďalšej časti relácie V kontexte. 

štvrtok 5. novembra 2015

Sú slovenskí katolíci len formálni egoisti?

TV LUX vKontexte 9 (Mons. Marián Gavenda): V relácii dávame do širšieho kontextu tvrdenie, vraj na Slovensku "nie sme kresťania, chránime si svoju kožu a kašleme na ostatných". Poukazujeme na rozdiel medzi civilne a sviatostne uzavretým manželstvom.