štvrtok 10. marca 2016

Stretnutie pápeža Františka a patriarchu Kirilla

TV LUX vKontexte 27 (Mons. Marián Gavenda): V ďalšom vydaní relácie vKontexte sa Mons. Gavenda ešte raz vracia k spoločnej deklarácii pápeža Františka a patriarchu Moskvy a celej Rusi Kirilla a k jej odkazu a súvisom.

Prozelytizmus a získavanie veriacich

TV LUX vKontexte 26 (o. Juraj Vittek): Téma prozelytizmu je téma, ktorú pápež František veľmi často otvára, hovoril o nej pri rôznych príležitostiach a v neposlednom rade aj pri historickom stretnutí s patriarchom Kirillom na Kube, kde podpísal spoločné vyhlásenie s Ruskou pravoslávnou Cirkvou. A aj na tomto stretnutí sa ukázal prozelytizmus ako hlavná téma ekumenického dialógu. 

Watch video!

Pôst vo Svätom roku milosrdenstva

TV LUX vKontexte 25 (Mons. Marián Gavenda): V tomto vydaní relácie vKontexte chceme dať do kontextu pôstne obdobie, ktoré začalo a posolstvo pápeža Františka, najmä v súvise s Rokom milosrdenstva, ktorý prežívame a poukázať na možnosti, ako prežívaním milosrdenstva obohatiť náš život a zmeniť aj stav spoločnosti v ktorej žijeme.

Watch video!