streda 25. mája 2016

Vie Cirkev viesť dialóg?

TV LUX vKontexte 38 (Juraj Vittek): Jednou z najväčších výziev života Cirkvi v súčastnosti je výzva k dialógu. Cirkev sa musí stať Cirkvou dialógu, inak nebude vedieť hlásať evanjelium súčasnému svetu. Avšak dialóg je veľkým umením. Jeho veľkým učiteľom bol blahoslavený pápež Pavol VI., pápež Druhého vatikánskeho koncilu. Aj pod jeho vedením vás pozývam k ďalšej časti našej relácie vKontexte uvažovať nad týmto veľkým umením, umením dialógu, i nad nástrahami a ťažkosťami, ktoré dnes predstavuje.


Watch video!

pondelok 23. mája 2016

Exhortácia o rodine: manželská láska

TV LUX vKontexte 37 (Martin Kramara): V týchto dňoch je už možné zakúpiť si slovenský preklad exhortácie Amoris laetitia - Radosť lásky. Rozprávame sa o nej aj v rámci našej relácie vKontexte. V aktuálnom pokračovaní si predstavíme štvrtú a piatu kapitolu, kde pápež hovorí o manželskej láske a prihovára sa k duši rodičov a duši manželov. Okrem toho spomenieme aj problém nedeľného predaja, ktorý by sme na Slovensku radi zmenili a ovplyvnili našu spoločnosť tak, aby sme v nedeľu mohli zájsť do kostola, venovať sa rodine a venovať sa svojim záľubám.


Watch video!

štvrtok 5. mája 2016

Dialóg alebo samovražedná terapia

O. Juraj Vittek sa vo svojom pravidelnom komentári venuje knihe Radosť evanjelia na Slovensku s podtitulom Pokus o analýzu katolíckej Cirkvi, ktorej editormi sú František Mikloško a Karol Moravčík. Komentár odznel v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu 28. 4. 2016.Na Slovensku vyšla v ostatnom čase nová kniha o stave Cirkvi na Slovensku. Počas Bratislavských Hanusových dní o nej bola aj jedna z diskusií. Výrazy ako „nová teológia“, „pokoncilová teológia“, „nové modely Cirkvi“, „svetová Cirkev“, „otvorená Cirkev“, „teológia II. vatikánskeho koncilu“ dávajú tejto zdrvujúcej kritike súčasnej Cirkvi na Slovensku dojem veľmi pokrokových autorov, ktorí majú úprimný úmysel pomôcť zatuchnutým predpotopným štruktúram Cirkvi na Slovensku nájsť nový čerstvý vietor, volajúc ustavične po dialógu a hlásiac sa k reformám pápeža Františka. Slovenská Cirkev podľa nich je uzavretá, klerikálna, ktorá ešte nikdy ani len nepremýšľala o dokumentoch II. vatikánskeho koncilu a nechce tento koncil aplikovať do praxe. Urážlivá a v mnohom nepravdivá kritika zasahuje kňazov, bohoslovcov, samozrejme KBS, teologické fakulty, najmä tú v Bratislave, katolícke médiá atď. Na Slovensku sú podľa tejto knihy preferovaní kňazi, ktorí študovali v Ríme, sú konzervatívneho razenia, sú uzavretí, nehlásia sa k odkazu II. vatikánskeho koncilu, atď. Vraj „slabá realizácia uzáverov Druhého vatikánskeho koncilu na Slovensku zaiste súvisela aj s rezervovaným prístupom ku koncilu, aký bolo možné vnímať vo vedení Cirkvi v Ríme“. Áno, počujete dobre! Pápež Ján Pavol II. vraj zastavil realizáciu záverov II. vatikánskeho koncilu, o Benediktovi XVI. ani nehovoriac! Až nástupom pápeža Františka sa podľa nich opäť začal realizovať koncil. Traja autori jednej časti tejto knihy sú kňazi. V článku, pod ktorý sa podpísali, sa cítia byť “hovorcami, priekopníkmi, ktorí zastupujú Cirkev pred synagógou i pred pohanmi”.