sobota 25. júna 2016

Koncerty v kostoloch

V televíznej verzii vKontexte v TV Lux sme hovorili o organizovaní koncertov v kostoloch. Spomínaný bol dokument, inštrukcia Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o organizovaní koncertov v kostoloch. Nakoľko ešte nie je k dispozícii oficiálny preklad tohto dokumentu, prinášame jeho pracovný preklad:  


KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT


Kongregácia pre Boží kult považovala za vhodné predložiť biskupským konferenciám a, podľa ich kompetencií, národným liturgickým komisiám a komisiám pre posvätnú hudbu, niektoré prvky k zamysleniu a k interpretácii kánonických noriem ohľadom použitia rozličných druhov hudby v kostoloch: liturgickej hudby a spevu, hudby náboženskej inšpirácie a nenáboženskej hudby. Kongregácia pre Boží kult tak má úmysel byť nápomocná jednotlivým biskupom v správnych pastoračných rozhodnutiach, pričom treba brať na vedomie spoločensko-kultúrnu situáciu prostredia.

Náboženský liberalizmus

TV LUX vKontexte 42 (Juraj Vittek): V televíznej verzii vKontexte v TV Lux sme hovorili o organizovaní koncertov v kostoloch. Spomínaný bol dokument, inštrukcia Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí o organizovaní koncertov v kostoloch. Nakoľko ešte nie je k dispozícii oficiálny preklad tohto dokumentu, prinášame jeho pracovný preklad.

Dokument Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktorý sa spomína v relácii, nájdete tu.


Watch video!

štvrtok 9. júna 2016

Klerikalizácia alebo diktatúra jediného myslenia

TV LUX vKontexte 40 (Juraj Vittek): Priatelia, v jednej z minulých častí našej relácie vKontexte sme hovorili o umení dialógu. A hovorili sme aj o tom, kedy sa dialóg stáva ťažkým. Je to vtedy, keď sa dialóg premení na dialektiku, vtedy, keď nanucuje jeden z partnerov dialógu svoju ideológiu bez toho, aby počúval toho druhého. Niekedy sa podsúva v našej spoločnosti taká myšlienka, že keď kresťan argumentuje v spoločnosti, tak ho netreba počúvať, pretože chce skrytým spôsobom premieňať našu sekulárnu krajinu na náboženský štát. Pápež František naopak hovorí o diktatúre jedného myslenia súčasného mainstreamu, ktoré nepovoľuje iný názor.

Watch video!

streda 1. júna 2016

V Samárii pri studni: Hnilé jablká

TV LUX V Samárii pri studni (Jozef Kováčik): Komplexné a otvorené spracovanie bolestnej témy sexuálneho zneužívania v Cirkvi v širších súvislostiach. Hosťom Jozefa Kováčika bol profesor Hans Zollner, jezuita, ktorý sa venuje problematike pedofilných škandálov v Katolíckej cirkvi. Je členom Pápežskej komisie pre ochranu mladistvých pred zneužívaním. V apríli navštívil Slovensko a poskytol osobitný rozhovor pre TV LUX. Pozývame vás sledovať mimoriadne vydanie relácie V Samárii pri studni.

Watch video!

Príprava na sviatosť manželstva

TV LUX vKontexte 39 (Martin Kramara): Aké sú hlavné pastoračné výzvy pre Katolícku cirkev v kontexte rodinnej pastorácie? Ako pripravovať snúbencov na sobáš? Ako riešiť manželské krizy? O tom rozpráva Svätý Otec v tretej časti exhortácie Amoris laetitia- Radosť lásky. Práve na túto tretiu kapitolu sa pozrieme podrobnejšie v ďalšej časti našej relácie vKontexte. Venujeme sa však aj tomu, čomu sa v médiách hovorilo ako o tzv. diakonkách.

Watch video!