štvrtok 3. septembra 2015

Od septembra vKontexte aj v TV LUX

Náš internetový blog od septembra 2015 začne fungovať aj v televíznej verzii v novej relácii TV LUX s rovnakým názvom vKontexte. Digitálnu i televíznu verziu sa budeme snažiť prepájať.


Informácie o dianí v Cirkvi sa k nám veľmi často dostávajú v mediálnom podaní, prichádzajú k nám často oklieštené, vytrhnuté z kontextu, neraz deformované neúplnosťou a uniknutými súvislosťami. Otec Juraj Vittek a Mons. Marián Gavenda v novej relácii TVLUX s názvom vKontexte ponúknu hľadanie hlbších súvislostí diania v Cirkvi.

Ut 8.9. 20:20 s o. Jurajom Vittekom

Téma: Kto som ja, aby som súdil?