štvrtok 17. septembra 2015

Hrozí aj kresťanom modloslužba?

TV LUX, vKontexte 2 (Mons. Marián Gavenda): V druhom vydaní relácie, ktorej zámerom je veci vytrhnuté z kontextu do kontextu zase vrátiť, hľadá Marián Gavenda odpoveď medzi iným i na otázky: "Hrozí aj kresťanom modloslužba?" "Je Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou v rozpore s demokraciou?"