sobota 7. decembra 2013

Akcia s pozitívnymi heslami ohľadom manželstva

List kardinála Jorge Mario Bergoglia SJ, arcibiskupa Buenos Aires, farárom, rektorom a správcom kostolov, ohľadom možnosti schválenia manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia (22. jún 2010)


Farárom, rektorom kostolov, duchovným správcom
Drahý brat,  

 "Manželstvo ako stabilný vzťah medzi mužom a ženou, ktorí sa vo svojej rozličnosti navzájom dopĺňajú v prenášaní života a v starostlivosti oň, je dobro, ktoré prináša jednak rozvoj jednotlivých osôb ako i spoločnosti. Nenachádzame sa pred súkromnou vecou či náboženskou voľbou, ale pred skutočnosťou, ktorá má svoj základ v samotnej prirodzenosti človeka, ktorý je mužom a ženou... Tvrdiť, že heterosexualita je požiadavkou pre manželstvo, to nie je diskriminácia. Znamená to vychádzať z objektívnej pripomienky, ktorá je predpokladom manželstva. Opak by znamenal ignorovať jeho povahu, teda to, čím ono je. "Manželstvo nie je čisto ľudská ustanovizeň, hoci v priebehu storočí prešlo početnými zmenami v rozličných kultúrach, sociálnych štruktúrach a duchovných postojoch. Pri týchto rozdielnostiach sa nemá zabúdať na spoločné a trvalé črty...  Manželstvo sa zakladá na komplementárnej jednote muža a ženy, ktorých prirodzenosti sa navzájom obohacujú prínosom tejto radikálnej odlišnosti."

  Týmito úvahami, okrem iných, biskupský zbor chcel priniesť svetlo ohľadom možnosti schválenia manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia. Na záver vyhlásenia sme povedali: "Je povinnosťou všetkých brániť toto "dobro ľudstva". Z tohto dôvodu Sekcia laikov pri Argentínskej biskupskej konferenciii (DEPLAI) zorganizovala na utorok 13. júla o 18:30 protestnú akciu na Národnom kongrese pod heslom "Chceme mamu a otca pre naše deti".  Na túto akciu boli pozvané spoločenské organizácie, rozličné vyznania, syndikáty, cirkevné hnutia a laické diecézne organizácie. Doporučuje sa, aby išlo o akciu, na ktorej nebudú iné ako argentínske zástavy alebo pozitívne heslá ohľadom manželstva muž-žena.   Rovnakým spôsobom, ako tomu bolo počas stretnutia v Luján z dôvodu dvestoročnice, ťa žiadam, aby si o tomto informoval tvojich veriacich a umožnil im účasť. Takisto počas nedeľných omší 11. júla nech sa číta Vyhlásenie biskupského zboru a v prosbách nech sa prednesú úmysly za rodinu. Zároveň ťa prosím, aby si dal priestor laikom DEPLAI, ktorí budú zbierať podpisy. Už teraz ti ďakujem za všetko, čo môžeš urobiť v tejto chvíli vo veci dobra rodiny. A prosím ťa o láskavosť, aby si sa za mňa modlil.   Nech nás sprevádza nazaretská rodina, nech nás žehná a nech sa o nás stará.  V bratskom spoločenstve, 
Kard. Jorge Mario Bergoglio SJ, arcibiskup 
Zdroj: AICA.org (Argentínska katolícka informačná služba)Preklad zo španielskeho originálu: Juraj VittekZábery z protestnej akcie v Argentíne: