sobota 7. decembra 2013

Vymysleli naši biskupi niečo nové, s čím by nesúhlasila naša spoločnosť?


 Mnohé reakcie ostatných dní na Pastiersky list biskupov Slovenska na 1. adventnú nedeľu 2013 vytvárali dojem, že naši biskupi vytvorili nejaký divný typ tlaku na spoločnosť, akoby vymysleli nový postoj k otázkam manželstva a rodiny, rodovej rovnosti, života a pod. Mnohí dávali konanie našich biskupov dokonca do protikladu k postojom pápeža Františka, prípadne nepriamo i k postojom iných biskupských konferencií. Vyhlásenie Argentínskej biskupskej konferencie z roku 2010, ktorej súčasťou, ba predsedom bol kardinál J. M. Bergoglio SJ, prestavuje analogické vyhlásenie ako Pastiersky list biskupov Slovenska. List kardinála Bergoglia kňazom jeho arcidiecézy v Buenos Aires zasa prezrádza, že sa toto Vyhlásenie čítalo vo všetkých farnostiach arcidiecézy a arcibiskup Bergoglio zároveň vyzýva k verejným prejavom protestov proti pripravovanej legislatíve, ktorá mala schváliť manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia. Vo vyhlásení argentínskych biskupov sa pripomína, že aktuálny právny stav, ktorý priznáva možnosť uzatvoriť manželstvo iba mužovi a žene, "iba uznáva prirodzenú skutočnosť". Ide iba o pripomenutie základných právd, ktoré musia brať do úvahy zákonodarci "v rozhodovaní o otázke tak vážnej pre dobro vlasti a jej budúcich generácií". Ani slovenskí biskupi nepriniesli nič nové, ale naopak upozorňujú na nebezpečné novoty, na vážne nebezpečenstvo legislatívnych zmien v našej krajine.

  Veľmi zavádzajúcimi sú názory niektorých, že biskupi polarizujú slovenskú spoločnosť a rozdeľujú ju, akoby predkladali princípy, ktoré naša spoločnosť nerešpektuje. Pritom iba upozorňujú na lobby, ktorá chce presadiť v našej krajine novoty, zmenu týchto princípov, proti aktuálnemu stavu. Tieto princípy sú však súčasťou princípov, na ktorých je postavená naša spoločnosť a ktoré majú základ v prirodzenosti človeka. Tak to bolo uznávané vo veľkých svetových kultúrach. Argentínski biskupi pripomenuli v súvislosti s pripravovaným zákonom o manželstve medzi osobami rovnakého pohlavia: "Verejnej autorite prináleží úloha chrániť zákonmi manželstvo medzi mužom a ženou, aby mu zabezpečila a napomáhala jeho nenahraditeľnú funkciu a prispela tak k spoločnému dobru spoločnosti. Keby sa umožnilo legálne schválenie zväzku medzi osobami rovnakého pohlavia alebo by sa mu priznala analogická právna rovina ako manželstvu a rodine, štát by konal mylne a vstúpil by do protirečenia so svojimi vlastnými povinnosťami tým, že by zmenil princípy prirodzeného zákona a verejného poriadku argentínskej spoločnosti."

Juraj Vittek