utorok 20. októbra 2015

Majú byť biskupi lídrami?

TV LUX vKontexte 7 (o. Juraj Vittek): Aká je úloha cirkevnej autority? Do nášho vnímania cirkevnej autority sa často nevdojak dostávajú modely zo svetského prostredia - vedúci podniku, manažér, politický líder. Pokúšame sa pozrieť na cirkevnú autoritu v kontexte viery a poslania Cirkvi.
V závere sme nepresne citovali prejav pápeža Františka. Chyba sa stala tak, že vatikánsky rozhlas má chybu v preklade a citovali sme to odtiaľ ako už uverejnený preklad. Prišli sme na to, až keď sa to už nedalo technicky opraviť. Z kontextu celej relácie však vyplýva, že pápež apriori neodmieta slovo líder, hoci sa mu celkom nepozdáva. A preto sme túto chybu nepovažovali za zavádzanie ani podstatné pozmenenie pápežovho prejavu. Chystáme sa toho dotknúť v nasledujúcich častiach relácie, dať vec na pravú mieru a upresniť túto chybičku. Správny preklad je: "Je vhodné, aby každá služba v Cirkvi mala svoju lehotu platnosti, v Cirkvi totiž neexistujú doživotní lídri."