štvrtok 1. októbra 2015

O migrantoch a mediálnej manipulácii

TV LUX vKontexte 4 (Mons. M. Gavenda): Ako je to s pravdou v masmédiách? Pokúsime sa dať do širších súvisov mediálne karikatúry slov a postojov aj pápeža Františka. Prispejeme tiež do komplexnej témy o utečencoch pohľadom sociológa Zigmunda Baumana. Na záver odpovedáme na divácku otázku, ako prezentovať kultúru života.