streda 14. októbra 2015

Vytváranie postoja k eutanázii

TV LUX vKontexte 6 (Mons. Marián Gavenda): Na základe medializovanej udalosti v Poprade chceme poukázať, ako sa vytvára verejná mienka v prospech eutanázie. Do kontextu dáme aj dnes nielen deťmi kladenú otázku, či sa ich zvieratko dostane do neba.